ARMFELT777788.jpg (22581 bytes)

 

Karolinernes dødsmarsj

i Tydalsfjellene

  ===========

 

Disse sidene er tilrettelagt av

Ola Græsli, med stoff fra

Anders Hanssons bok.

-------

 

 

Forord

Sylene er et naturskjønt fjellområde som tilbyr mange muligheter for rekreasjon,- ikke minst når det gjelder fjellvandring. På begge sidene av grensen fins det oppmerkede vandringsruter og moderne turistanlegg.

Her byr fjellverdenen på både vakre og dramatiske naturopplevelser.

Hva mange kanskje ikke vet, er at området rommer dramatikk også av et annet slag.  Ved nyttår i 1718 - 19 gikk en arme` over fjellet på veg hjem til Sverige.  Minnet om denne marsjen lever ennå i bygdene langs grensen, og mang en historie kan fortsatt fortelles om "svenskevinteren".

Innledning

Høsten 1718 ble den Jemtlandske armee`n samlet i traktene rundt Duved i vestre Jemtland. Øverstkommanderende var generalløytenant Carl Gustaf Armfeldt. Hans oppgave var å innta Trondheim og Trøndelag innen seks uker etter avmasj den 4.august.

Sveriges konge på den tiden var Karl XII og han siktemål var å gjenskape Sverige som en stormakt. Etter den svenske armee`ns  nederlag ved Poltava i 1709 hadde Sverige tapt, ikke bare de østre provinsene, men også en stor del av sin politiske betydning i Europa. Dette forholdet ønsket den svenske kongen å endre på.

Gjenom å angripe Norge regnet han med å kunne tvinge den dansk - norske kongen, kong Fredrik IV, til store innrømmelser i de kommende fredsforhandlingene.

Hva som var tenkt å kunne bidra til å før Sverige tilbake som en stormakt, skulle i stedet vise seg å sette en definitiv stopper for slike planer. Med Karl XII`s død utenfor Fredrikstens festning den 30. november døde også stormakten Sverige.

En måned senere, rundt årskifte 1718 -1719, utspilte det seg et forferdelig drama i  de Svensk - Norske fjellene. Det var den jemtlandske armee`n som på sin marsj tilbake til Sverige kom ut i en voldsom snøstorm.

Det er om disse karolinernes dødsmars de følgende sidene handler om.

 

Soldater og tropper

 

 

Carl Gustav Armfeldt

Armfeldt ble født den 9. november 1666 i Ingermanland i Finland. Hans far var oberstløytnant Gustav Armfeldt og hans mor het Elisabeth Brakel. Slekten var opprinnelig fra Jemtland, hvor det første kjente medlemmet var gårdbruker Lars Eriksson fra Frøsøn.

Armfeldt begynte sin krigsgjerning som korporal 16 år gammel ved Nyland - Tavastehus kavaleri. Deretter fulgte 12 år i fransk tjeneste før han returnerte til fedrelandet. Tilbake i Finland deltok han i samtlige felttog mot Russland, og fra 1713 var han befalshavende over den finske armee`n.   Armee`n var imidlertid tvunget til retrett, og vinteren 1717 lå man i bivuakk i traktene rundt Gevle.

År 1718 fikk Armfeldt befalet over den jemtlandske armee`n, og dro vestover. Han overlevde felttoget, og kunne senere returnere til Finland.

Den 24. oktober 1736 døde han på gården Liljendal ved Pernå, straks øst for Borgå.

 

Wincent Budde

Wincent Budde ble født nyttårsaften 1660 i Fredrikstad. Hans far var oberst Fredrik Otto Budde og hans mor Sophie Bildt. Da han var 23 år gammel, ble han utnevnt til løytenant ved Løvendals dragonregiment, og som fem år senere ble forfremmet til kaptein. Som for så mange andre i militæret, fulgte nå en rekke år på kontinente, hvor han deltok i mange strider. Tilbake til hjemlandet kom Budde i 1703, og i 1710 ble han utnevnt til oberst og sjef for Trondhjemske Regiment. Oberst Budde og hans styrker deltok i mange kamper mot Sverige, og han avanserte raskt til generalmajor og kommandant i Fredrikstad.

Nygift og nyutnevnt til kommanderende general i den Nordenfjelske armee`n, kom Budde til Trondheim den 15. juni 1718. For sine militære innsatser ble han den 16. april 1721 slått til ridder av Dannebrogen. Han beholdt sin stilling, med ansvaret for forsvaret av Trondheim, fram til sin død den 13. april 1729.

 

Wincentz Budde  general Budde.jpg (22611 bytes)

 

Angrepet innledes

 

Home